Digital Just Is. So Get Involved.

Geertje is specialist in het mede vormgeven van de Digitale strategie en het vertalen ervan naar de uitvoerende organisatie. Met ruime ervaring in Digital Project & Operations Management is zij als zelfstandig professional werkzaam voor uiteenlopende opdrachtgevers, van snelgroeiende start-ups tot gerenommeerde organisaties.

De succesvolle opbouw en markt introductie van LegalMatters.com vraagt om professionals die zaken kunnen sturen, organiseren en managen. Geertje hoort daar zeker bij. We hebben met plezier samengewerkt met haar en met name heeft Geertje inzicht en overzicht gegeven in de status en voortgang van de vele taken binnen het project.

Albert OegemaDirectorLegalMatters.com

Digital Operations

Richting geven

Het geven van richting aan de digitale organisatie door strategie te vertalen naar executie. Wat voeg je toe, voor wie en waarom? Welke middelen zet je in om je doel te bereiken?

Digital Operations

Organiseren

Het stroomlijnen van de samenwerking tussen interne en externe disciplines en stakeholders door processen in te richten, verbindingen te creëren en afstemming te initiëren.

 

Digital Operations

Aansturen

Het ontwikkelen en aansturen van de operationele organisatie door realistische doelstellingen te formuleren en een omgeving te creëren waar ruimte is voor reflectie en feedback.