Ga naar hoofdinhoud
G-Kracht

Een nieuwe radicale innovatieve manier om steden en haar kades vanuit een innovatieve werkwijze toekomstbestendig te maken. Dat is wat het  G-Kracht belooft.

Wij vernieuwen binnenstedelijke kademuren op innovatieve wijze, waarbij we – in vergelijking met traditionele methodes – in de helft van de tijd tegen de helft van de kosten en met de helft van de overlast, het werk uitvoeren.

Het consortium G-Kracht, met daarin Van Gelder, Gebr. De Koning en Giken, gaat in Amsterdam aan de slag om op innovatieve wijze kademuren te vervangen. De gemeente Amsterdam heeft de kade langs Het Singel ter hoogte van de huisnummers 280 t/m 346 aangewezen aan G-kracht als pilotlocatie. Het gaat om een rak met een lengte van circa 200 meter, tussen de Paleisstraat en de Oude Spiegelstraat.

Op deze locatie zal G-kracht haar innovatieve oplossing voor de vervanging van binnenstedelijke kademuren voor de eerste keer in praktijk brengen. Met minder hinder voor de omgeving, een korte doorlooptijd van het project en lagere kosten voor opdrachtgever.

Meer weten over de innovatieve oplossing van G-Kracht? Stuur dan een e-mail naar info@gkracht.nl.

Het probleem

Het vervangen van kademuren is voor gemeenten een klus met grote impact op de omgeving. Kades worden vaak langdurig afgesloten, er is bouwverkeer, de omgeving krijgt te maken met geluids- en trillingoverlast en in de directe omgeving staan veelal monumentale panden. Ook moeten vaak woonboten verplaatst en bomen verwijderd worden. Dit alles zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van een stad onder zeer grote druk komt te staan en de hinder voor de omgeving groot is.

Gemeente Amsterdam stelde vast dat vanuit de huidige beschikbare technieken van kademuurvervanging, de enorme opgave in Amsterdam veel te lang zou duren. Vandaar dat zij de markt uitdaagde om met innovaties te komen.

De gemeente Amsterdam schreef een zogenaamd ‘Innovatie Partnerschap’ als bijzondere vorm van aanbesteding uit. In deze omvang was deze bijzondere aanbesteding een primeur in Nederland, waar vele bedrijven zich voor hadden aangemeld.

Na een eerste selectie hebben uiteindelijk drie consortiums, waaronder G-Kracht, de gunning verkregen van de gemeente Amsterdam.

De oplossing

Amsterdam is de eerste stad waar G-Kracht aan de slag gaat met het uitwerken van het zogenaamde ‘GRB-systeem, type Amsterdam’ (Giken Reaction Based systeem). Het in te zetten materieel verplaatst zich daarbij over het eigen werk, waardoor zowel de weg als het water beschikbaar blijven voor normaal gebruik. In totaal moet in Amsterdam tweehonderd kilometer aan kade worden vervangen.

G-Kracht heeft zichzelf vanaf het begin de opdracht gegeven om een innovatieve werkwijze voor kadevervanging te ontwikkelen, waarbij de impact op een stad sterk geminimaliseerd wordt.

De voordelen van het GRB-systeem zijn legio. Zo is er minder overlast voor de buurt, zijn er lagere kosten voor de opdrachtgever en is een snellere oplevering mogelijk. Maar ook is er gering ruimtebeslag op de kade, omdat het werk op en over het water plaatsvindt.

Van groot belang verder is dat bomen en woonboten tijdens de realisatie nagenoeg niet verplaatst hoeven te worden. Daarbij is GRB een opschaalbaar systeem en in vele kadevarianten en met verschillende belastingklassen mogelijk.

Pilot

G-Kracht heeft een jaar lang in een zogenaamde onderzoeks- & ontwikkelfase haar radicale innovatie verder ontwikkeld. In 2022 wordt de ontwikkelde oplossing toegepast in een pilotproject in de binnenstad.

De gemeente Amsterdam heeft de kade langs Het Singel ter hoogte van de huisnummers 280 t/m 346 aangewezen aan G-kracht als pilotlocatie. Het gaat om een rak met een lengte van circa 200 meter, tussen de Paleisstraat en de Oude Spiegelstraat.

De voorbereidingen voor deze kadevervanging zijn in 2021 gestart en zullen doorlopen tot begin 2022. Rond 1 april 2022 zal met de realisatie van het werk worden gestart. Uitgangspunt voor de uitvoeringswijze is dat zowel de straat als de gracht open blijft voor verkeer. Alleen de strook met parkeervakken zal tijdens de werkzaamheden worden afgesloten.

Als deze pilot succesvol verloopt, wordt met o.a. G-Kracht een raamovereenkomst van 4 tot maximaal 8 jaar gesloten.

'GRB-systeem’

Amsterdam is de eerste stad waar G-Kracht aan de slag gaat met het uitwerken van het zogenaamde ‘GRB-systeem, type Amsterdam’ (Giken Reaction Based systeem). Het in te zetten materieel verplaatst zich daarbij over het eigen werk, dus over de nieuw aangebrachte kadeconstructie. Hierdoor blijven zowel de weg als het water beschikbaar voor normaal gebruik. De nieuwe kadeconstructie wordt volledig trillingvrij aangebracht. Tijdelijke bouwkuipen behoren bij deze werkwijze tot het verleden. Een zeer innovatieve manier van werken, waarbij de verwachtingen hooggespannen zijn.

Langs de kademuren zijn vaak bomen aanwezig, waar Amsterdammers erg zuinig op zijn. De innovatieve oplossing van G-kracht maakt het mogelijk om deze te sparen, zodat de kades hun huidige groene aanblik behouden.

Als deze innovatie succesvol kan zijn in Amsterdam, dan kan het op meerdere plaatsen in Nederland en ook wereldwijd worden toegepast.