skip to Main Content
G-Kracht

Een nieuwe radicale innovatieve manier om steden en haar kades vanuit een innovatieve werkwijze toekomstbestendig te maken. Dat is wat G-Kracht belooft. De gemeente Amsterdam is de eerste gemeente van Nederland die o.a. met G-Kracht haar kademuren gaat vervangen of herstellen.

De voordelen:

  • Minder hinder voor de omgeving
  • Korte doorlooptijd van het project
  • Lagere kosten voor opdrachtgever
  • Gering ruimtebeslag op de kade omdat het werk geheel op en over het water plaatsvindt
  • Geen tijdelijke bouwkuip nodig
  • Bomen en woonboten hoeven tijdens de realisatie, nagenoeg, niet verplaatst te worden
  • Opschaalbaar systeem en in vele kadevarianten en met verschillende belastingklassen mogelijk

Het probleem

Het vervangen van kademuren is voor gemeenten een klus met grote impact op de omgeving. Kades worden vaak langdurig afgesloten, er is bouwverkeer, de omgeving krijgt te maken met geluids- en trillingoverlast en in de directe omgeving staan veelal monumentale panden. Ook moeten vaak woonboten verplaatst en bomen verwijderd worden. Dit alles zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van een stad onder zeer grote druk komt te staan en de hinder voor de omgeving groot is.

Gemeente Amsterdam stelde vast dat vanuit de huidige beschikbare technieken van kademuurvervanging, de enorme opgave in Amsterdam veel te lang zou duren. Vandaar dat zij de markt uitdaagde om met innovaties te komen. Gezocht werd naar een oplossing die in de helft van de tijd gerealiseerd kon worden, de helft minder hinder zou veroorzaken en ook nog de helft van de kosten zou bedragen. Kortom: een prachtige uitdaging.

De oplossing

G-Kracht heeft zichzelf vanaf het begin de opdracht gegeven om een innovatieve werkwijze voor kadevervanging te ontwikkelen, waarbij de impact op een stad sterk geminimaliseerd wordt.

De gemeente Amsterdam schreef een zogenaamd ‘Innovatie Partnerschap’ als bijzondere vorm van aanbesteding uit. In deze omvang was deze bijzondere aanbesteding een primeur in Nederland, waar vele bedrijven zich voor hadden aangemeld.

Na een eerste selectie hebben er uiteindelijk drie consortiums (combinatie van bedrijven), eind april 2020, de gunning verkregen van de gemeente Amsterdam.

Pilot

De consortiums, waaronder G-Kracht, gaan ongeveer een jaar lang een zogenaamde onderzoeks- & ontwikkelfase in om hun radicale innovatie verder te ontwikkelen. In 2021 worden de ontwikkelde oplossingen toegepast in drie pilotprojecten in de binnenstad.

Als deze pilots succesvol verlopen, wordt met alle drie de gecontracteerde marktpartijen een raamovereenkomst van 4 tot maximaal 8 jaar gesloten. De methoden worden dan toegepast op ongeveer de helft van alle jaarlijkse kademuurvervangingen.

'GRB-systeem’

Amsterdam is de eerste stad waar G-Kracht aan de slag gaat met het uitwerken van het zogenaamde ‘GRB-systeem, type Amsterdam’ (Giken Reaction Based systeem). Het in te zetten materieel verplaatst zich daarbij over het eigen werk, dus over de nieuw aangebrachte kadeconstructie. Hierdoor blijven zowel de weg als het water beschikbaar voor normaal gebruik. De nieuwe kadeconstructie wordt volledig trillingvrij aangebracht. Tijdelijke bouwkuipen behoren bij deze werkwijze tot het verleden. Een zeer innovatieve manier van werken, waarbij de verwachtingen hooggespannen zijn. Als deze innovatie succesvol kan zijn in Amsterdam, dan kan het op meerdere plaatsen in Nederland en ook wereldwijd worden toegepast.