Skip to content
Over ons

Drie specialistische familiebedrijven, waarbij alle disciplines rondom het vernieuwen van kademuren aanwezig zijn, hebben de handen ineengeslagen. Ze hebben zich verenigd in G-Kracht. Het gaat om Gebr. de Koning, Van Gelder en het Japanse bedrijf Giken. Daarbij aanvankelijk bijgestaan door Deltares, een onafhankelijke instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond.

Lees hier meer over de partners binnen G-Kracht:

Giken met 450 werknemers, is een specialistische Japanse ontwikkelaar van funderingsmachines, die in Japan ook zelf projecten realiseert. Zij ontwikkelen en bouwen specialistische trillingsvrije funderingstechnieken voor kade- en dijkenbouw.

Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Almere, van waaruit ze vaste partners (Gebr. De Koning in Nederland) van technisch advies voorziet. De ontwikkeling van elke innovatie moet voor Giken leiden tot een verbetering van alle vijf van de volgende principes:

Milieuprestaties, Veiligheid, Uitvoeringssnelheid, Financiële haalbaarheid en Esthetische waarden. Enkel innovaties, die tot vooruitgang op alle vijf de principes leiden, worden door Giken geïmplementeerd. Dit heeft al tot ruim 1.000 patenten geleid, waarmee Giken een blijvende voorsprong op haar concurrenten heeft gerealiseerd. Deze vijf ontwerpprincipes zullen ook leidend zijn voor onze combinatie.

Gebr. de Koning is een innovatieve “allround aanpakker” van civiele bouwprojecten op de grens van land en water die een meerwaarde leveren voor hun omgeving. Wij hebben een duidelijke toekomstvisie, zonder onze rijke historie uit het oog te verliezen en werken graag mét onze opdrachtgevers aan grensverleggende, spraakmakende projecten.

Gebr. De Koning is niet zomaar een aannemer, maar een aanpakker van projecten in de grond-, weg- en waterbouw. Op de werkterreinen van civiel en geotechnisch ontwerp, funderingswerken, civiele betonwerken, waterbouwkundige werken, grondkerende constructies, materieel, beheer en onderhoud hebben we een schat aan kennis en ervaring.

Wij zijn met name goed in specifieke damwandoplossingen, dijkversterkingen, complex betonwerk, waterbouwkundige constructies en bijzondere funderingsconstructies.

Van Gelder is een aannemer die, met ruim 1400 werknemers, boven- en ondergrondse infrastructuur realiseert. Infrastructuur is van groot belang voor de maatschappij.

Om vernieuwde infrastructuur te realiseren is een betrouwbare aannemer nodig. Een bedrijf met loyale werknemers, die een stap extra zetten, die altijd op zoek gaan naar een betere oplossing dan de vraag.

Onze activiteiten bestrijken het hele infrabouwpalet: van gebiedsontwikkeling en wegenbouw tot en met kabels, leidingen, netwerken en installaties voor het regelen en beveiligen van weg- en spoorverkeer en het transport en de distributie van energie, water en data. Voor deze werkzaamheden brengen wij diverse gespecialiseerde werkmaatschappijen in stelling. Steeds vaker bundelen die hun krachten in een integrale projectorganisatie.

Van Gelder is dé infrapartner voor Nederland!