Skip to content

G-kracht ontwikkelt innovatieve manier voor vervangen kades

Drie specialistische familiebedrijven, waarbij alle disciplines rondom het vernieuwen van kademuren aanwezig zijn, hebben de handen ineen geslagen. Gebr. de Koning en Van Gelder zijn de samenwerking aangegaan met het Japanse bedrijf Giken. Als Combinatie G-Kracht is een radicale innovatie ontwikkeld om kades in oude steden te vervangen.

G-Kracht heeft zichzelf vanaf het begin de volgende opdracht meegegeven: Als onze radicale innovatie succesvol kan zijn in Amsterdam, dan kan het op elke plaats in de wereld. Het zogenaamde ‘GRB-systeem Amsterdam’ (Giken Reaction Based systeem) vraagt geen bouwkuip of tijdelijke constructie, maar brengt direct vanuit een logistiek ’treintje’ de nieuwe kadeconstructie trillingvrij aan. Het voorkomt een instabiele ondergrond naar de directe (monumentale) omgeving.

Logistiek vindt het werk geheel op en over het water plaats, waardoor een gering ruimtebeslag op de kade gevraagd wordt. Door deze wijze van kadevervanging is een veel kortere doorlooptijd van het project mogelijk. Daarnaast zijn er minder risico’s en wordt minder hinder veroorzaakt in de omgeving. Vooral door het verkorten van de doorlooptijd, treedt een significante kostenreductie plaats. Het systeem is opschaalbaar en is in vele kadevarianten mogelijk. Daarbij hoeven bomen en woonboten, in veel gevallen, tijdens de realisatie niet verwijderd te worden.

Combinatie G-kracht: “Wij zijn zeer verheugd met het gunningsbesluit van de gemeente Amsterdam en gaan heel graag de volgende stap maken om met elkaar de stad en de kades vanuit een innovatieve werkwijze toekomstbestendig te maken.”