Skip to content

Online bijeenkomst gunning innovatieve kademuurvernieuwing

De gemeente Amsterdam gaat samen met de markt nieuwe oplossingen ontwikkelen om de kwetsbare kademuren in de stad op een slimme manier te vervangen. Drie combinaties zijn uitgekozen om daarvoor een innovatiepartnerschap aan te gaan: G-kracht, Kade 2.020 en Koningsgracht. De gunningsovereenkomst met deze combinaties wordt woensdag 13 mei getekend in aanwezigheid van wethouder Dijksma. Dat gebeurt tijdens een online bijeenkomst van 16.00 tot 17.00 uur die door belangstellenden te volgen is op amsterdam.nl/kademuren.

De partijen lichten tijdens de bijeenkomst hun innovatieve oplossingen toe. Het doel van die oplossingen is de kademuren vernieuwen met de helft minder hinder, in de helft van de doorlooptijd en tegen lagere kosten ten opzichte van traditionele methoden. Daarnaast moeten de oplossingen overal in het centrumgebied van Amsterdam toepasbaar zijn.

Innovatiepartnerschap

De combinaties maken deel uit van een nieuwe aanbestedingsprocedure, gericht op het ontwikkelen en grootschalig inkopen van innovaties van marktpartijen. Dit innovatiepartnerschap biedt veel ruimte voor marktpartijen om meer radicale innovatie(s) en nog niet bewezen oplossingen aan te bieden als oplossing voor complexe problematiek. Het partnerschap gaat uit van een langdurige, open samenwerking tussen markt en overheid.

Onderzoek- en ontwikkelfase

De komende maanden werken de winnende partijen hun concept uit tot een volledig doorontwikkelde en gevalideerde oplossing. In 2021 worden de ontwikkelde oplossingen toegepast in drie pilotprojecten in de binnenstad. Als deze pilots succesvol verlopen, wordt met elk van de drie gecontracteerde marktpartijen een raamovereenkomst van 4 tot maximaal 8 jaar gesloten. De methoden worden dan toegepast op een substantieel deel van alle jaarlijkse kademuurvervangingen. De overige kademuurvervangingen worden op traditionele wijze uitgevoerd binnen een ander contract.

De drie combinaties

In totaal deden zestien deelnemers mee aan de aanbesteding. Daaruit zijn er drie gekozen:

  • De combinatie G-kracht bestaat uit Gebr. De Koning BV, Van Gelder BV en Giken Europe BV.
  • De combinatie Kade 2.020 bestaat uit CMD Civiele Werken, Sweco Nederland BV, BV Bouwadviesbureau Strackee en Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw BV.
  • De combinatie Koningsgracht bestaat uit BAM Infra BV en RoyalHaskoning DHV.

Kwetsbare kades

De gemeente Amsterdam heeft meer dan 600 kilometer aan kademuren in eigendom, waarvan 205 kilometer gefundeerde kademuurconstructie. Vooral in de drukke, historische binnenstad zijn veel kwetsbare kades, die vaak meer dan honderd jaar oud zijn. De kademuren zijn aan het einde van hun levensduur en de kades worden zwaarder belast dan waar ze oorspronkelijk voor ontworpen zijn. Daarom moeten ze worden vernieuwd. Omdat het om een groot aantal kilometers gaat, vraagt dat om slimme, duurzame en efficiënte oplossingen.

Bron: https://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/nieuws/nieuwsberichten/nieuws/2020-jan-jun/online-bijeenkomst-gunning-innovatieve/