Skip to content

G-kracht klaar voor de start in Amsterdam

Na een lange tijd van voorbereiding, is het dan eindelijk zover! Het consortium G-kracht, met daarin Van Gelder, Gebr. De Koning en Giken, gaat in Amsterdam aan de slag om op innovatieve wijze kademuren te vervangen. De gemeente Amsterdam heeft de kade langs Het Singel ter hoogte van de huisnummers 280 t/m 346 aangewezen aan G-kracht als pilotlocatie. Het gaat om een rak met een lengte van circa 200 meter, tussen de Paleisstraat en de Oude Spiegelstraat.

Op deze locatie zal G-kracht haar innovatieve oplossing voor de vervanging van binnenstedelijke kademuren voor de eerste keer in praktijk brengen. Amsterdam is de eerste stad waar G-Kracht aan de slag gaat met het uitwerken van het zogenaamde ‘GRB-systeem, type Amsterdam’ (Giken Reaction Based systeem). Het in te zetten materieel verplaatst zich daarbij over het eigen werk, waardoor zowel de weg als het water beschikbaar blijven voor normaal gebruik. In totaal moet in Amsterdam ruim tweehonderd kilometer aan kades worden vervangen.

De voorbereidingen voor deze kadevervanging zijn ondertussen gestart en zullen doorlopen tot begin 2022. Projectmanager Edwin Boonstoppel is namens G-kracht verheugd dat ‘het echte werk’ gaat beginnen. “Rond 1 april 2022 zal met de realisatie van het werk worden gestart. Uitgangspunt voor de uitvoeringswijze is dat zowel de straat als de gracht open blijft voor verkeer. Alleen de strook met parkeervakken zal tijdens de werkzaamheden worden afgesloten.”

Langs de kademuur zijn elf bomen aanwezig, waar Amsterdammers erg zuinig op zijn. Edwin: “De innovatieve oplossing van G-kracht maakt het mogelijk om deze allemaal te sparen, zodat de kade haar huidige groene aanblik behoudt. We kunnen niet wachten om aan de slag te gaan en te laten zien dat onze methode in de praktijk erg succesvol is.”