Skip to content

G-kracht levert Toetsdossier op

Op 22 december heeft G-kracht haar toetsdossier voor fase 2 van de onderzoeks- en ontwikkelfase ingediend bij de gemeente Amsterdam. Het betekent dat haar innovatieve oplossing om kademuren te vernieuwen ondertussen is uitgewerkt op TRL7-niveau.

TRL staat voor de Technology Readiness Level schaal. Dit is een hulpmiddel voor organisaties bij het bepalen van de fase waarin hun innovatieproject zich bevindt. De schaal loopt van 1 tot 9. Met de schaal kan de rijpheid van een bepaalde technologie worden gemeten. TRL-7 betekent dat een prototype in de operationele omgeving is gedemonstreerd om zo de werking te bewijzen. Met het indienen van het toetsdossier is weer een grote stap gezet richting de uitvoering van de pilot in Amsterdam. Deze is voorzien  in 2022. Wanneer de pilot succesvol is uitgevoerd, is TRL9 bereikt en is de innovatie formeel afgerond. Als G-kracht hebben we echter de ambitie om gedurende de looptijd van het contract continu verder te blijven innoveren!